Tra cứu mã HS hải quan theo biểu thuế

Gõ số hiệu hoặc tên hàng hóa, VD: "33041000" hoặc "son môi"

Check HS code based on common descriptions

Type number or type of goods, esc "85021100" or "Generator"
TOP
0886115726