Cách tính tổng số khối (CBM) đường biển - Hàng lẻ (LCL)


Lưu ý:

 • 1 CBM (đường biển) = 1000 KG 
 • Sau khi có kết quả quy đổi, so sánh tổng trọng lượng (sau khi đóng hàng) với Tổng trọng lượng thể tích (đã quy đổi), cái nào lớn hơn sẽ lấy làm số khối để tính cước vận chuyển đường biển.
 • Trong đó:

  • Trọng lượng mỗi kiện (kg) = Số kiện x Trọng lượng mỗi kiện
  • Số khối mỗi kiện (cbm) = Dài x Rộng x Cao (m)
  • Tổng số khối của hàng (kg) = Số khối của kiện x số kiện
  • Dài, rộng, cao là kích thước của kiện hàng sau khi đóng hàng

  Ví dụ cụ thể:

    • Lô hàng có 3 kiện:
    • Kích thước 1 kiện: 150cm x 110cm x 160cm.
    • Trọng lượng mỗi kiện: 700 kgs.
  B1:  Tính tổng trọng lượng lô hàng

  Công thức: Tổng trọng lượng lô hàng = Trọng lượng mỗi kiện x số kiện 

  => 700kg x 3 kiện = 2100kg

  B2: Xác định số khối cho lô hàng

  Công thức: CBM = Dài x Rộng x Cao (đơn vị m) x số kiện

  => CBM của lô hàng = 1.5mx1.1m x 1.6m x3= 7.92 CBM (m3)

  B3: So sánh tổng trọng lượng lô hàng với số CBM. Phí vận chuyển được tính dựa trên số lớn nhất

  => Như vậy ta so sánh: 2.1 (tổng trọng lượng) < 7.92 (CBM) => Phí vận chuyển lô hàng này tính theo CBM

  B4: Tính cước vận chuyển theo CBM hoặc tổng trọng lượng

  Giả sử mức giá vận chuyển  là $100 cho mỗi tấn/ CBM

  Vậy nếu tính theo số CBM cho lô hàng này thì phí vận chuyển là: Phí = 100 x 7.92 = 792$

  TOP