[noidungan]

PHẦN I: KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ NGOẠI THƯƠNG

Chương I: Các phương thức giao dịch trên thị trường thế giới

Đã cập nhật

CHƯƠNG II: CÁC ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ INCOTERMS

Đang cập nhật

CHƯƠNG III: HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ

Đã cập nhật

CHƯƠNG IV: THANH TOÁN QUỐC TẾ

Đã cập nhật

CHƯƠNG V. GIAO NHẬN, VẬN TẢI QUỐC TẾ

Đã cập nhật

PHẦN II: THỦ TỤC HẢI QUAN

CHƯƠNG I: PHÁP LUẬT VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN

Mô tả chung về chương...

CHƯƠNG II: PHÂN LOẠI VÀ HS HÀNG HÓA

Mô tả chung về chương...

CHƯƠNG III: XUẤT XỨ HÀNG HÓA

Mô tả chung về chương...

CHƯƠNG IV: TRỊ GIÁ HẢI QUAN

Mô tả chung về chương...

CHƯƠNG V. SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Mô tả chung về chương...

CHƯƠNG VI: CÁC TIÊU CHÍ TRÊN TỜ KHAI NHẬP KHẨU

Mô tả chung về chương...

CHƯƠNG VII: CÁC TIÊU CHÍ TRÊN TỜ KHAI XUẤT KHẨU

Mô tả chung về chương...

[/noidungan]

PHẦN III. PHÁP LUẬT HẢI QUAN

Chương I: Xử lý vi phạm hành chính về hải quan

Mô tả chung về chương...

Chương II: Thuế đối với hàng hóa xuất khẩu - nhập khẩu

Mô tả chung về chương...

Chương III: Chính sách mặt hàng

Mô tả chung về chương...

TOP